Medlem av Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913 under navnet De Elektriske …Les mer

Posted on

Medlem av Elfag

  Gamlebyen Elektriske er medlem av Elfag. Elfag er den elektrikerkjeden med lengst erfaring og høyest kjennskap i Norge. 50 års kjededrift og 80 % kjennskap …Les mer

Posted on

NKOM autorisert

Gamlebyen Elektriske AS er en NKOM autorisert virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett. Vi kan levere datanettverk, fiberinstallasjoner, brannvarslingsanlegg mm.

Posted on