Medlem av Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913 under navnet De Elektriske Installasjonsfirmaers Landsforening. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon. Vår fremste målsetting er å skape best mulig rammebetingelser for medlemsbedriftene. Dette vil gi basis for god lønnsomhet og økt konkurransekraft.